Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Μάρτιος 2021 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2021 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2021 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2021 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2021 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2021 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2021 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα