Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 JSI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 JSI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα